Home

พระธรรม เทศนา เรื่อง สติ

พระธรรมเทศนาหลวงปู่ขาว - สติ

 1. พระธรรมเทศนาหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จังหวัด.
 2. พระธรรมเทศนาหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี วันที่ 25.
 3. พระธรรมเทศนา สมเด็จพระญาณสังวร หน้าหลัก ธรรมสมาธิ:- อานาปานสติ สติปัฏฐา
 4. พระธรรมเทศนา สมเด็จพระญาณสังวร ให้ร่างกายอยู่ไปตามลำพัง ส่วนจิตไปคิดเรื่องอื่นก็จะไม่มี สติเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่ง.
 5. พระธรรมเทศนา วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖เรื่อง ความจริงของชีวิตโดย พระ.

ณ บัดนี้ อาตมภาพจักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนา ในบัณฑิตกถา พรรณนาถึงเรื่องคุณลักษณะของบัณฑิต เพื่อเป็นเครื่อง. ณ บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา เรื่องที่พึ่งชีวิต เพื่อเพิ่มพูนศรัทธาปสาทะ ประดับปัญญาบารมีแก่สาธุชนทั้งหลาย โดยสมควรแก่. และไม่ใช่เรื่อง 'คิดต่ำคิดทราม' แบบที่นายเปลว สีเงิน ทึกทักเอาเองเลย หรืออาจเป็นเพราะคนแก่นายเปลว สีเงิน จะมีสติปัญญามอง. ในวาระนี้ อาตมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาใน ปุญญกถา แสดงเรื่อง 'บุญ' โดยปรารภเรื่อง 'คติธรรมดาแห่งชีวิตคือความตาย' อันจะทำให้.

พระธรรมเทศนา สมเด็จพระญาณสังวร หลักของสติ พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต) โกรธเขาบ้าง หลงใหลอะไรบ้าง ก็เป็นอกุศลธรรม เรื่อง.

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม เทศน์เรื่องการมีสติ(25มี

 1. พระธรรมเทศนา เรื่อง ความไม่ประมาทในการปฏิบัติธรร
 2. พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สติ สมาธิ ปัญญาให้ยิ่งขึ้นไป จะเริ่มจากพระวินัย ถัดจากนั้นเป็นเรื่องของสมาธิ แล้
 3. ธรรมเทศนา...ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖(ตอน ๑๐) วันที่ 06 ส.ค. 2556 เวลา 08:40 น
 4. พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๗๘ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ไฟล์ 611007a
 5. นโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธ ธัสสะ (3 จบ) สัพเพสัตตา มรัญติจะ มะริงสุจะ มะริสสะเร ตะเถวาหัง มริสสามิ นัตถิเม เอตถะ.
 6. หลวงปู่ไม อินทสิริ วัดป่าเขาภูหลวง อ.วังน้ำเขียว จ..
 7. cd059-พระธรรมเทศนา. เรื่อง. ๐๐๖ หน้า ๒ อานาปานสติ ขั้นกายานุปัสสนา. 1.8m. ๐๐๗ หน้า ๑ อานาปานสติ ขั้นเวทนานุปัสสนา
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขต

พระธรรมเทศนา สมเด็จพระญาณสังวร อานาปานสติ โดยพระสุเมธาจารย์ (สุเมโธภิกขุ) ตามดูจิต หลวงพ่อชา สุภัทโท. บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา เป็นเครื่องเตือนใจให้กลับได้สติปัญญาในเมื่อประสบเรื่องของโลก ทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา ตามนัยพระ. เทศนา 'ศาสดาแครอต' 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 00:01 น. 22689 55

พระธรรมเทศนา สมเด็จพระญาณสังวร - ธรรมสมาธ

 1. พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช อะไรๆ ไม่รู้เรื่อง กูเพ่งของกูอยู่คนเดียว ก็ไม่เป็นอะไร ถ้าสติเราดี หัวก าลัง.
 2. เรื่องการฟังธรรมะ ผสมผเสกันอีก นี่การชำระสะสางจิตใจด้วย ตปธรรม คือ สติ ปัญญา ศรัทธา ประวัติย่อ และพระธรรมเทศนาของท่าน.
 3. วิดีโอ YouTube. คลิกที่ภาพหรือลิงค์ด้านบน เพื่อชมบันทึกวิดีโอ ภาพและเสียงเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ณ วัดสวนสันติธรรม คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโ
 4. ..เทศนาธรรม... ขันติหนุนสติ.ความอดทน พระพุทธเจ้าท่านจึง.

หลักของสติ พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต) - ธรรมสมาธ

 1. .ธรรมะสวัสดีเช้านี้...#สติสัมปชัญญะ...นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.นโม ตสฺส ภควโต อรหโต..
 2. พระธรรมเทศนา เรื่องทั้งหลาย เกิดจากเหตุ • วันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 2564 : เช้า ณ วัดถ้ำกลองเพล
 3. ในเรื่องของรูปว่า พระธรรมเทศนา อุบายฝึกจิตใจให้อยู่กับปัจจุบัน. พระธรรมเทศนา ครูสติ-มัธยม.
 4. สติใช้เพื่อที่จะรู้เท่าทันในสังขาร 3 รู้เท่าทันในการเคลื่อนไหว(กายสังขาร) ในอันที่จะการสร้างกรรมใดๆ นั่นคือ ศี

ศีลเป็นเรื่องจำเป็น พระอาจารย์สมชาย - สวนธรรมประสานสุข 19 ธ.ค. 63 (sci631219 อปิลาปนลักขณาสติ ได้แก่ สติที่เตือนไปในธรรมทั้งหลายว่า ธรรมสิ่งนั้นหรือนี้ ดีหรือชั่ว มีประโยชน์หรือไม่มี เช่น ธรรมสิ่ง.

พระธรรมเทศนา เรื่อง ความจริงของชีวิต - YouTub

 1. จากหนังสือพระธรรมเทศนา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย. โพสท์ในลานธรรมเสวนาโดยคุณ : ทรายแก้ว [ 19 พ.ย. 2542
 2. ถอดธรรมบรรยาย นวัตกรรมแห่งสติ๓๔ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (เช้า ๒๑ ก.ค.๖๐) พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เรื่อง ไตรกิเล
 3. มิจฉาสติ พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 8 และเป็นปฏิปักษ์ต่อสติ จึงทรงทำเทศนามิจฉาสติไหวในพระสูตรนั้นโดย.
 4. พระธรรมเทศนา เรื่อง บุญ - โพสต์ใน บทความดี๊ดี จากสมาชิก: หากเราจะต้องตาย!!! ถามว่า... วันนี้เรานึกภาพองค์พระออกไหม?..... บางคนยังบอกว่า โอ๊ย รูป.

Lokuttaro: พระธรรมเทศนา เรื่อง บัณฑิตกถ

บทความทัศนะพระเถระ : พระธรรมเทศนา เรื่อง ที่พึ่งชีวิ

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง. ฟัง คำพุทธ - กายคตาสติสูตร ว่าด้วย การตั้งสติเอาไว้ในกาย ออกอากาศทาง fm๙๒.๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖ ..เทศนาธรรม... สติ เป็นสิ่งสำคัญ.ศีล ๕ ก็ตาม ศีล ๘ ก็ตาม ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เป็นเรื่องของสติตัวเดียวหมด ฝึกหัดให้มีสติ เพื่อจะมาควบคุมดูแลจิตใจอัน. ธรรมเทศนา... ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖(ตอนจบ) วันที่ 07 ส.ค. 2556 เวลา 08:44 น พระราชกิตติมงคล (กิตติชัย อภิชโย) วัดโสมนัสวิหาร แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง วิริยกถา ถวายในการบำเพ็ญพระกุศลพระบรมศ แสดงธรรมเทศนา เรื่อง คนหัวดื้อ กรกฎาคม 23, 2018 นนธชา 0 Comments เย น กาหนฺติ โอวาทํ นรา พุทฺเธน เทสิตํ พฺยสนํ เต คมิสฺสนฺติ รกฺขสีหิว.

เทศนาธรรมจากท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เรื่อง ความง่วง และอารมณ์กรรมฐานต่างๆ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คาซ่าชวนชม. มหาเถรสมาคมมีมติตั้งแต่ปี 2538 เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่มีมติที่ 579/2563 ให้พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาให้ประชาชนเกิดความ. วัดเขาสุกิม แหล่งท่องเที่ยว จันทบุรี, หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย, พระธรรมเทศนา, ศิษย์หลวงปู่มั่น,ศูนย์ปฏิบัติธรรม, อยู่อย่างมีธรรมะ, เจดีย์บูรพา. พระธรรมเทศนา เรื่อง อานาปานบรรพ แสดงเมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2524 นโม จัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ) เอวัมเม สุคตัง เอกัง สมยัง ภควา กุรู.

เทศนา 'ศาสดาแครอต' ไทยโพสต์ Line Toda

ธรรมเทศนาที่วัดปทุมวนาราม พระธรรมเทศนา เรื่อง เทวธรรม บุญที่ได้จากการปฏิบัติธรรม ตามแนวสติปัฏฐาน ๔; พระผู้เป็นดังแสง. พระธรรมเทศนาเรื่อง ชาติปิทุกขา พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม

ขอเชิญท่านฟังพระธรรมเทศนาเมืองเหนือ ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ mp3 เก็บไว้ฟังได้ครับ แสดงธรรมโดย พระอธิการ นิราศ ฐิตธัมโม วัดป่าเคาะ ต.บุญเรือง. Title: วิทยุบุญชุดพิเศษ ชุดรวมธรรมเทศนา พระไพศาล วิสาโล, Author: Sitakal, Name: วิทยุบุญ.

ความตายคือคติธรรมแห่งชีวิต และการบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึง

คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการเทศนาคือการขึ้นธรรมมาสน์เพื่อพูดและบรรยายให้คนฟังเท่านั้น แต่จริงๆ แล้ว ไม่ใช่พระทุกรูปจะพูด. เรื่อง ประเภท จำนวนโหลด โดย วันที่; 1 : เป้าหมายของสติปัฏฐาน4: wma: 971: พระมหาดิเรก พุทธยานันโท : 23/12/2553: 2 : สัมมาทิฏฐิกุญแจดอกสำคัญ: wma: 28

สติ ธรรมะที่มีอุปการะมาก - ธรรมสมาธ

พระธรรมเทศนาสำหรับผู้มาใหม่ หมู่ และยังมีเรื่องของการตอบคำถามเฉพาะเรื่องเฉพาะบุคคลด้วย ดังนั้นจึงยังไม่ใช่ข้อสรุปของ. *****ปุจฉา-วิสัชนา เรื่อง สมาธิภาวนา (ต่อ) จากหนังสือพระธรรมเทศนา หลวงพ่อพุธ ฐานิโ

พุทธพจน์. ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม. ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท (มหาหัตถิปโทปมสูตรที่ ๘ Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for พระธรรมเทศนาเรื่อง การุณยฆาตกับมุมมองตามแนวพุทธจริยศาสตร์ ให้ความรู้เรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 การกลับมาของทางสายเอก ให้.

ธรรม หมายถึง สภาพที่ทรงไว้, ธรรมดา, ธรรมชาติ, สภาวธรรม, สัจจธรรม, ความจริง; เหตุ, ต้นเหตุ; สิ่ง, ปรากฏการณ์, ธรรมารมณ์, สิ่งที่ใจคิด; คุณธรรม,ความดี. พื้นที่ชีวิต-เรียนรู้เรื่องสติ 3-8 ก.พ.2557 *ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ ทรงศิลป์ สุจิณโณ คติธรรมที่ พระอาจารย์ทรงศิลป์.

แดนธรรมะ: พระธรรมเทศนา เรื่อง ความไม่ประมาทในการปฏิบัติธรร

ตอนที่ ๑. เมื่อครั้งที่มีการทำปฐมสังคายนากันครั้งแรกมีพระมหากัสสปเป็นประธาน แล้วก็มีพระอานนท์เป็นผู้ว่าการฝ่ายพระสูตรและพระอภิธรรม พระ. เรื่องของเปรต; พระธรรมเทศนา. สัจธรรมความจริง; รู้เพื่อละ; ฟังธรรมเพื่ออะไร; ฟังธรรมตามกาล; บ้านที่แท้จริง. บ้านที่แท้จริ พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ posted a video to playlist แก่นสารของอานาปานสติ ๑-๔

‎ธรรมะบรรยาย โดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) วัดธารน้ำ. พระธรรมเทศนาโดย พระพุทธยานันทภิกขุ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท อุบายฝึกจิตใจให้อยู่กับปัจจุบัน (เช้าวันที่ 14 ธ.ค. 2559, Sacred Falls International Meditation Center นิทานเรื่อง สติ กับ สตางค์ เล่าเรื่องโดย คุณมุกดา ไตรสารศร

ธรรมเทศนาณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

ธรรมศาสตราที่อยู่ในรูปของศีลธรรมและในรูปของศาสนา 06. ธรรมศาสตรามีเมื่อมีการปฏิบัต ใสในพระธรรมเป็นสำคัญ ครับ. ธรรมเเทศนาไม่บริสุทธฺ์ เพราะ เหตุว่า ใจผู้ที่แสดง ไม่บริสุทธฺ์ เพราะ แสด ธรรมบรรยาย เทศนาเรื่องกฐิน. เป็นธรรมะที่บรรยายโดยพระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ในโอกาสต่างๆ ที่ผ่านมาในอดี มีสติรู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ไฟล์เสียงพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ฉะนั้น.

รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อวัดปากน้ำ ๗. คิดเฉพาะเรื่องดีๆ ๒๔ ๕๒. ฝึกสติ มิใช่ฝึกให้เสียสติ ๙๘ ๕๓. พระธาตุ ๙๙. แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ฆ่าสัตว์ทำบุญ กรกฎาคม 23, 2018 นนธชา 0 Comments โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ โสมํ โลกํ ปภ ในหนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องของพระอานนท์พุทธอนุชา หนังสือ ๔๘ พระธรรมเทศนา พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ถ้าเราขาดสติที่จะ.

ธรรม

หนังสือและธรรมบรรยาย เพื่อการรู้เรื่องเป้าหมายของชีวิ 'อัษฎางค์' อบรม 'มหาไพรวัลย์' พระต้องใช้เวลาศึกษาธรรมให้มาก รู้จักวางตัว ชอบทะเลาะก็สึกมาร่วมขบวนเสียดีกว่ 3087 พระธรรมเทศนา ๕ ธ.ค. ๒๕๒๘ (1.5 m) คลิ๊กโหลดที่นี่ . 3004 การนับถือพระรัตนตรัย ของ ชาวพุทธ (11.3 m) คลิ๊กโหลดที่นี่ . 3088 โลก-เหนือโล

ถอดธรรมบรรยายประกอบภาพและเสียง “นวัตกรรมแห่งสติ๔๒” | พระ

Sukhintariyo - พระธรรมเทศนา

เปิดอีกด้านพระเอกมาดเข้ม เกรท วรินทร ซึ้งในรสพระธรรม หาก. สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ทรงแนะจงเร่งสั่งสมความไม่ประมาท-เพิ่มกุศลธรรมเพื่อมีสติปัญญา ที่จะช่วยให้พ้นภัย. ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา. แสดงธรรม บ้านสติขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๘ ผู้จัดทำเพื่อให้เป็นหมวดหมู่ และยังมีเรื่องของการตอบ.

BlogGang

หลวงปู่ไม อินทสิริ แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ธรรมทั้งหลาย

พระพยอม เตือนสติชาวพุทธ หลังแห่กราบไหว้บูชา ไอ้ไข่ เด็ก. เมื่อจิตเป็นธรรมยิ่ง สอุตฺตรํ จิตฺตํ ก็รู้ว่ามีธรรมยิ่งกว่า เพราะจิตเป็นกามาวจร เรื่องล่าสุด เทศนาธรรม สติปัฏฐาน ๔: Video: 37: พระมหาดิเรก พุทธยานันโท: 20/11/2556: 4 : ลำดับอารมณ์รูปนามแบบเคลื่อนไหว: Video: 42: พระมหาดิเรก พุทธยานันโท: 20/11/2556: 5 : ปฐมนิเทศ. ในเทศนา ๒ อย่างนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงส มมติเทศนาแก่บุคคลผู้ฟังเทศ นาโดยสมมติ แล้วสามารถบรรลุคุณวิเศษได้ 10_ปฏิบัติธรรมด้วยการมีสติ; 11_หมั่นทำบุญช่วยให้ใจผ่องใส 19_ถาม-ตอบ_เรื่องกรรม สามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์.

สมเด็จพระญาณสังวร > รวมพระธรรมเทศนา โดย สมเด็จพระญาณสังว

พระธรรมเทศนาพื้นเมืองเรื่องกาพย์กำพร้าพ่อ แหล่มรณสติคำสอนโดยหลวงพ่อใบฏีกาฉลาด สุธฺมโม อ - คำค ๖. เทศนาต่างเรื่อง (ต่อ) เรื่องที่ ๒ เทศนาเรื่องอริยธนกถา แสดงโดย พระภาวนาโกศลเถระ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ๔

ธรรมสมาธิ - Google Site

พระธรรมเทศนา; พุทธวจนบางตอน, อาณาปานสติภาวนา [๑๔๖] เรื่องฉันของเคี้ยวด้วยสำคัญว่าของตน ๒ เรื่อง.

สยามนครินทร์สร้างบุญ เปิดห้องประชุมใหญ่ รวมพุทธศาสนิกชนฟังฟังธรรม 07 นวสีบรรพ โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ถาวโร - YouTubeเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่ารักษามรดกธรรมกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุ
 • รูปคนโกรธ.
 • วิธีดูไม้สัก pantip.
 • วิธี ดับ ทุกข์ เมื่อสามีนอกใจ ตอน ท้อง.
 • การ แก้ ฟิ ช ชิ่ง.
 • คุณหญิงกนก สามเสน วิล.
 • แปลเพลง river bishop.
 • Twilight 4.2 พากย์ไทย.
 • ราคาแพะ ตัวละ.
 • ต้นดอกเข็ม.
 • การเคลื่อนไหวทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม.
 • Medici family.
 • สูตร Excel ดึง รูป.
 • เมนู ปลาวัว.
 • กระทรวงศึกษาธิการ ทําหน้าที่.
 • อุปกรณ์ช่าง ทันต กรรม.
 • กล้วยป่ากินได้ไหม.
 • เพลงล้างมือ 7 ขั้นตอนครูนกเล็ก.
 • เครื่องประดับของช้างเอราวัณ.
 • SCBLIFE.
 • ตัวอย่าง essay แนะนําตัวเอง.
 • รัฐเทนเนสซี ที่เที่ยว.
 • แตงโม นิดา นิก.
 • ชาสมุนไพรเลิกบุหรี่.
 • Smirnoff Vodka ราคา.
 • ที่พักอยุธยา ริมน้ำ.
 • ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ กี่เปอร์เซ็น.
 • ม้าหินอ่อน ยาว.
 • เศษส่วนแท้คืออะไร.
 • มหายุคมีโซโซอิก แบ่งได้เป็นกี่ยุคย่อย อะไรบ้าง.
 • เทคนิค ในการวาดภาพ สื่อ ความ หมาย สีน้ำมัน.
 • ก๋วยเตี๋ยวเรือ รามคำแหง.
 • เจ้าอาวาสวัดหาดใหญ่ใน.
 • แบ่งปันสื่อการเรียนการสอน โดย พี่หนวด.
 • ซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ ญี่ปุ่น 2020.
 • ซ่อม Mac พัน ทิพย์ งามวงศ์วาน.
 • หนังสือ ออกกำลัง กาย pdf.
 • ขาย Wii U US.
 • บัล เล ต์ คลาสสิค.
 • ทัวร์ ส วิ ส เดือนไหนดี.
 • กระ ย อ ทอด วิธี ทํา.
 • Pioni สเปรย์ ซื้อที่ไหน.